مهر ۲۲, ۱۳۹۸

جیر

مهر ۲۲, ۱۳۹۸
سقف کشسان طرح چاپ - سقف کشسان | سقف کشسان آتیه سازان | beltendo

سقف کششی طرح چاپ

سقف کششی طرح چاپ سقف کششی طرح چاپ سقف کشسان آتیه سازان سقف کشسان
مهر ۲۲, ۱۳۹۸

سقف کششی رفلکس

سقف کششی رفلکس سقف کاذب کششی Beltendo از نوع براق با رفلکس بسیار بالا بعلت امکان نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸
نوع ترنس لوسنت(TRANSLUCENT) - سقف کشسان | سقف کشسان آتیه سازان | beltendo

سقف کششی ترنس لوسنت

نوعی از این پوشش ها با نام ترنس لوسنت به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را بصورت یکنواخت و بدون سایه در سرتا سر حجم منتشر می کند .قابلیت خاص فیلتر سازی و تسطیح نورهای طبیعی و مصنوعی و همچنین ترکیب 7 نور بصورت همزمان را دارا می باشد .
با ما تماس بگیرید